keskiviikko 23. toukokuuta 2018

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen hyviä puolia ja haasteita

Suomen Diakoniaopistossa on mietitty oppimisvalmiuksia tukevien opintojen hyviä puolia ja haasteita. Lopputuloksena on tämä taulukko:


Hyviä puolia
OPVA-käytännöissä:
Haasteita
OPVA-käytännöissä:
Syksyn 2018 kehittäminen:
Tarpeen kartoitus
·   Joillekin ryhmille (esim. S2-tuetuille) ollaan mietitty jo valmiiksi OPVA-kokonaisuudet kulkukaavioihin.
·  OPVA-tarpeen kartoitus on vaikeaa erityisesti aikuisopiskelijoilla. Tulee yleensä ilmi vasta kun opinnot eivät etene. 
·   OPVA-tarpeen kartoitus tehdään opintojen alussa HOKS:n yhteydessä kaikille opiskelijoille (haastattelut, kartoitustestit, aiempien opintojen tunnustaminen ym.)
·       Kevään aikana on mietitty ja testattu erilaisia kartoitustestejä
·       Kartoitusprosessi kuvattu
-> tiedotetaan ohjaavia opettajia prosessin kulusta

Järjestäminen
·   Pystytään järjestämään nopealla aikataululla

·  Ennakoimattomuus
-> resursseja ei välttämättä vapaana kun tarvitaan

·  Jos ei pystytä järjestämään pitkäjänteisesti, opiskelijan taidot eivät ehdi kehittyä
·   OPVA-pajoja resurssoitu runsaasti syksylle, jolloin nähdään reformin vaikutukset OPVA-opintojen tarpeelle ja voidaan tehdä tarkempia tarvearviointeja keväälle

·    OPVA-pajat toimivat koko syksyn
·   Tukea on saatavilla runsaasti

·  Tarjonta ei ole kuvattuna mihinkään
-> opiskelijan ohjaus tarvittavaan opetukseen/ohjaukseen vaikeaa ja työlästä
·    OPVA tarjonta kuvattu kulkukaavioon
Opiskelijoiden sitoutuminen
·   Ryhmille kohdennetut OPVA-opinnot toimivat hyvin

·   Ryhmille kohdennettuja OPVA-opintoja jatketaan (esim. S2-ryhmät)

·  Avoimet tukipajat vetävät huonosti väkeä, opiskelijat eivät sitoudu.
·   Pajoihin ilmoittaudutaan Wilmassa, jolloin paja näkyy opiskelijan lukkarissa. Tämän on todettu lisäävän osallistumista.
·   Jos OPVA-tarve on todettu HOKS-keskustelussa, opiskelija ei pääse YTO-kurssille, ennen kuin OPVA on suoritettu ja riittävä osaaminen osoitettu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Suomen kielen kielitaiton kartoittaminen lukemisessa ja kirjoittamisessa

Suomen Diakoniaopisto n  (SDO  Oy )   suomi toisena kielenä -opettajat  kartoitta v a t  opiskelijan  lukemisen ja kirjoittamisen taitoa m...