torstai 29. marraskuuta 2018

Matala kynnys ja keskeyttäminen


Oppilaitokset tuskailevat keskeyttämisten ja vajaiden ryhmien kanssa. Opiskelijat tuskailevat arjen, hakeutumisen ja oppimisen kanssa. Onko yhteensovittaminen mahdotonta?


Oppimisen pitää alkaa ovesta sisään tullessa

Ohjausta on järjestetty monipuolisesti kaikkialla ja pyritty löytämään opiskelijoille oikeita opiskelupaikkoja. Hyviä asioita tapahtuu. Ajatus on usein se, että opiskelu alkaa opiskelupaikasta.
Opiskelun voisi aloittaa ensimmäisestä ohjaustapaamisesta. Ohjattava on usein unohtanut aiemmin oppimansa ja jopa mitä on opiskellut. Häntä olisi hyvä herätellä oppimaan pikaisilla testauksilla ruutupaperilla. Hänelle voi antaa tehtäviä jo ennen opiskelupaikkaa ja palata niihin. Se parantaisi oikean koulutuspaikan osuvuutta, vähentäisi keskeyttämisiä ja ennen kaikkea kehittäisi parjattua itseohjautuvuutta ja itsenäistä opiskeluotetta.
Kun oppilaitos ilmoittaa, että hakija on valittu, niin samalla hänelle voi lähettää ennakkotehtäviä. Silloin valitulla on motivaatiota. Hän omaksuu sillä hetkellä opiskelijaidentiteetin. Keskeyttämisten näkökulmasta se myös sitouttaa. Lisäksi päivä opinnoissa kokeilumielessä auttaa muuttamaan vääriä käsityksiä opiskelun luonteesta. Sen järjestäminen on helppoa, kun on asian ymmärtävä vastaanottava opettaja.


Keskeyttäjän kohtaaminen

Yllä kuvatun kaltainen ohjaus auttaa löytämään oikean opiskelupaikan, mutta tämä pilataan valitsemalla opiskelijat teknisesti ryhmiin. Mennään enemmän lukujärjestystekniikalla kuin ryhmädynamiikalla. Siksi haastattelut olisi syytä palauttaa tai opiskelijatarpeisiin perustuva ryhmäjaon huomioiva ohjaus. Ryhmäjakoon saa ennakkotehtävistä valintailmoituksen yhteydessä aineksia. Samankaltaiset ryhmät ja oma opettaja luovat ryhmäimua ja opiskelumotivaatiota. Perustaitoja täytyy tukea riittävästi. Niin paljon kuin on tarpeen. Perustaitojen tuki on keskeyttämisongelman ennakointia. Joka kymmenes suomalainen on liikaa eikä meillä ole varaa menettää heidän potentiaaliaan ja edistää syrjäytymistä.
Jos joku jää opiskelusta pois, sitä ei voi kuitata sillä, että lähetetään lomake, jossa monivalintana kysytään keskeyttämisen syytä. Henkilökohtaisuus ja ennakointi auttavat ennen kaikkea mahdollista keskeytyksellä olevaa. Aito kohtaaminen saattaa muuttaa keskeytyksen suunnan.

Hei, ajattelin soittaa sinulle ja kysellä vähän kuulumisia?


Tekninen esteettömyys

Kuka ei ole joskus turhautunut jonkun huonosti tehdyn järjestelmän tai ohjelman kanssa? Homma jää kesken tai yksinkertaiseen asiaan käytetään se aika, joka pitäisi käyttää sisällöntuotantoon. Jos me teemme lomakkeinemme opiskelijan tien kivikkoiseksi, voimme olla varmoja, että keskeyttämisprosentit nousevat.

Mulla ei oo aikaa tähän.
Mä en osaa tätä.
Mä oon tyhmä, musta ei oo mihinkään.
Tää on liian raskasta nyt.

Edelleen ajattelemme, että minä olen täällä ja jos opiskelija ei kykene tulemaan tänne, niin hän ei sitten läpäise. Toimii ehkä korkeammilla asteilla, mutta yhteiskunnallisesti ajatellen meillä ei ole varaa olla kouluttamatta ihmisiä, joilla on heikot tekniset perustaidot.
Toimisto-ohjelmat ovat vanha juttu. Vastauksen voi tuottaa mobiilisti, helposti ja itse sisältöön keskittyen.
Teknisestä esteettömyydestä hyötyvät kaikki. Ei ole itsetarkoitus tehdä työtä vaikeasti. Minkä voi tehdä helpommin, niin tee tai automatisoi se. Mikään ei ole niin kuin ennen.


Suomen kielen kielitaiton kartoittaminen lukemisessa ja kirjoittamisessa

Suomen Diakoniaopisto n  (SDO  Oy )   suomi toisena kielenä -opettajat  kartoitta v a t  opiskelijan  lukemisen ja kirjoittamisen taitoa m...