torstai 30. elokuuta 2018

Opiskelijan YTO-osaamisen tunnistamisen, osaamisen kehittämisen ja osaamisen tunnustamisen prosessin kuvaus Suomen Diakoniaopistossa

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön muutokset muuttivat toimintatapoja toisella asteella. Yhteisen tutkinnon osan opintoja suorittavat myös aikuisopiskelijat.

Suomen Diakoniaopistossa on avattu opiskelijoille ja opiskelijoita ohjaaville henkilöille yhteisten tutkinnon osien osaamisen tunnistamisen, osaamisen kehittämisen ja osaamisen tunnustamisen prosessia. Aikuisten perustaitojen kartoituksen ja oppimisvalmiuksia tukevien opintojen tarpeet kasvaa muutoksesta johtuen.Suomen kielen kielitaiton kartoittaminen lukemisessa ja kirjoittamisessa

Suomen Diakoniaopisto n  (SDO  Oy )   suomi toisena kielenä -opettajat  kartoitta v a t  opiskelijan  lukemisen ja kirjoittamisen taitoa m...